Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem Anti-inflammatory compounds and stem cells in treatment of spinal cord injury kterou přednese Mgr. Kristýna Kárová Oddělení tkáňových kultur a kmenových buněk, ÚEM AV ČR Přednáška se koná ve čtvrtek 5. března 2018 od 14 hod. ...
Dovolujeme si Vás pozvat na interní obhajobu Study of the physiology of coding and processing of auditory stimuli in the rat/mouse auditory cortex using two-photon microscopy kterou přednese Mgr. Ondřej Novák Oddělení neurofyziologie sluchu, ÚEM AV ČR Přednáška se koná ve čtvrtek 29. ...
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem Restoring function after spinal cord injury: targeting glial scar matrix and endogenous repair processes kterou přednese Dr. Elisabeth Bradbury King's College London Přednáška se koná ve středu 14. března 2018 od 14 hod. ...
12.–18. 3. 2018 se koná akce pro veřejnost Týden Mozku. Jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který již podevatenácté pořádá Akademie věd České republiky. Akce je součástí tzv. ...
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem Hyperinsulinemia in the progress of obesity, diabetes and ageing kterou přednese Chen Chen, MD, PhD Professor of Endocrinology and Physiology School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine The University of Queensland, Australia Přednáška se ...
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem The role of GABAB receptors in mechanisms of tinnitus kterou přednese Mgr. Bohdana Hrušková, Ph.D. Oddělení neurofyziologie sluchu, ÚEM AV ČR Přednáška se koná ve čtvrtek 1. března 2018 od 14 hod. ...
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zve na přednášku Carbon, iron and silver based nanomaterials for environmental and biomedical technologies kterou přednese Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Olomouc úterý 5. ...
Dne 10. 11. 2017 se konal Den otevřených dveří Ústavu experimentální medicíny AV ČR, pořádaný v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. ...
???news.list.archive???