The role of GABAB receptors in mechanisms of tinnitus

The role of GABAB receptors in mechanisms of tinnitus

Thu Mar 01 14:00:00 CET 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem

The role of GABAB receptors in mechanisms of tinnitus

 

kterou přednese

 

Mgr. Bohdana Hrušková, Ph.D.

Oddělení neurofyziologie sluchu, ÚEM AV ČR

 

Přednáška se koná ve čtvrtek 1. března 2018 od 14 hod.
v Tyrkysové posluchárně Ústavu experimentální medicíny AV ČR