Regulatory networks controlling protective and detrimental astrocyte phenotypes in injury and ALS

Regulatory networks controlling protective and detrimental astrocyte phenotypes in injury and ALS

Tue Oct 10 14:00:00 CEST 2017

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR, v.v.i.

Vás srdečně zve přednášku

 

Regulatory networks controlling protective and detrimental astrocyte phenotypes in injury and ALS

 

kterou přednese

 

Dr. Andras Lakatos

John van Geest Centre for Brain Repair, School of Clinical Medicine, University of Cambridge

 

úterý 10. října 2017 od 14:00 hod

v tyrkysové posluchárně Ústavu experimentální medicíny, AV ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4