Prague Membrane Discussions

Prague Membrane Discussions

Thu Dec 01 16:32:00 CET 2016

Dne 24. 11. 2016 proběhlo na půdě Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., další z řady jednodenních mezioborových setkání vědců zabývajících se strukturou a funkcí biomembrán, pořádaných v rámci neformálního diskusního fóra Prague Membrane Discussions. Setkání jsou organizována týmy Marka Cebecauera (ÚFCH JH), Jana Malínského (ÚEM) a Kvida Stříšovského (ÚOCHB) s cílem podpořit otevřenou diskusi odborníků řešících společnou problematiku z různých úhlů pohledu, spolupráci různě metodicky specializovaných vědeckých pracovišť apod. V Tyrkysové posluchárně ÚEM se tentokrát sešlo na 40 vědců, kteří diskutovali pět konkrétních témat, jejichž pojítkem bylo využití fluorescenční mikroskopie při studiu funkčních projevů plasmatické membrány. Příští setkání se uskuteční v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i., dne 9. března 2017.