Ocenění za nejlepší ústní sdělení na mezinárodní konferenci

Ocenění za nejlepší ústní sdělení na mezinárodní konferenci