Ocenění pracovníků Odd. genetické toxikologie a nanotoxikologie na mezinárodní konferenci

Ocenění pracovníků Odd. genetické toxikologie a nanotoxikologie na mezinárodní konferenci

Thu Nov 16 12:00:00 CET 2017

Mgr. Tereza Červená, Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. a RNDr. Pavel Rössner získali ocenění “Best Presentation Award” za přednášky, se kterými vystoupili na celosvětovém kongresu společností pro mutagenezu zevním prostředím (12th International Conference on Environmental Mutagens; http://www.icem2017.org/), který se uskutečnil 12.–16. listopadu 2017 v Incheonu, Korea. Prezentace byly věnované aplikaci 3D buněčných modelů v genetické toxikologii, epigenetické paměti v lidských populacích vystavených nepříznivým vlivům životního prostředí a mechanismům indukce peroxidace lipidů po aplikaci polycyklických aromatických uhlovodíků v modelových buněčných systémech.