Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace

Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace

Thu Nov 09 10:00:00 CET 2017

MUDr. Radim Šrám, DrSc. z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR

přednese v rámci Týdne vědy a techniky

 

přednášku s názvem

 

Nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace

 

v pondělí 6. 11., od 15:00

Schola Humanitas, Centrum bakalářských studií, Ukrajinská 379, Litvínov

 

Přednášky budou informovat o výsledcích výzkumu vlivu znečištěného ovzduší na novorozence, jeho vlivu na centrální nervovou soustavu a možnosti využití biomarkerů pro hodnocení rizika. Výzkum je součástí projektu QUALITAS – výzkumný program „Kvalitní život ve zdraví i nemoci“ Strategie AV21.

Na tyto přednášky není nutná rezervace.

Více informací naleznete zde.