Je třeba se obávat nanotechnologií a nanočástic?

Je třeba se obávat nanotechnologií a nanočástic?

Thu Nov 09 14:55:00 CET 2017

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR

přednese v rámci Dne Nanotechnologií, Týdne vědy a techniky

 

přednášku s názvem

 

Je třeba se obávat nanotechnologií a nanočástic?

 

ve čtvrtek 9. 11., od 14:55 do 15:40

v budově Akademie věd ČR, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, místnost 205

 

V přednášce budou popularizační formou shrnuty současné poznatky v oblasti nanobezpečnosti a aktivity ÚEM v této oblasti. Budou vysvětleny některé základní metodiky používané v rámci výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a Centra studií toxických účinků nanočástic. Budou ukázány unikátní vlastnosti nanomateriálů, které jsou využívány ve mnoha průmyslových odvětvích. Tyto vlastnosti však mohou být spojeny i s některými zdravotními riziky.

Více informací naleznete zde.