Interní obhajoba – Jana Turečková

Interní obhajoba – Jana Turečková

Wed Jun 28 14:00:00 CEST 2017

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR, V.V.I.

Vás srdečně zve na interní obhajoby

 

Astrocyte volume regulation during ischemia/reperfusion in vitro

Jana Turečková, MSc.

 

středa 28. června 2017 od 14:00 hod

v tyrkysové posluchárně Ústavu experimentální medicíny, AV ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4