Interní obhajoba – Bohdana Hrušková

Interní obhajoba – Bohdana Hrušková

Thu Aug 03 14:00:00 CEST 2017

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR, V.V.I.

Vás srdečně zve na interní obhajoby

 

Function of the GABA and glycine receptors in the mammalian MNTB

Mgr. Bohdana Hrušková

 

čtvrtek 3. srpna 2017 od 14:00 hod

v tyrkysové posluchárně Ústavu experimentální medicíny, AV ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4