DRG Injection Workshop

DRG Injection Workshop

Tue Feb 28 10:00:00 CET 2017

V rámci projektu Centrum rekonstrukčních neurověd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419) za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pořádá Ústavu experimentální medicíny AV ČR dvoudenní workshop, na kterém budou přednášet odborníci z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR. Toto centrum spadá pod Oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge.