Adaptace lidské populace na prostředí jako mechanismus redukce civilizačních chorob

Adaptace lidské populace na prostředí jako mechanismus redukce civilizačních chorob

Wed Nov 08 09:00:00 CET 2017

RNDr. Pavel Rössner, Jr. Ph.D.Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D.
z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR

přednesou v rámci Týdne vědy a techniky

 

přednášku s názvem

 

Adaptace lidské populace na prostředí jako mechanismus redukce civilizačních chorob

 

ve středu 8. 11., od 9:00 do 9:45

Akademie věd ČR, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, místnost 206

 

Přednáška představí výsledky výzkumu vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace. S využitím cytogenetických a epigenetických přístupů byl po analýze populací žijících v různě znečištěných oblastech naší republiky navržen mechanismus adaptace člověka k životnímu prostředí. Vedle komentářů výstupů jednotlivých studií bude v přednášce i řada obrázků cytogenetických nálezů. Závěrem se také zamyslíme nad možnými souvislostmi mezi adaptací organismu a redukcí výskytu civilizačních chorob.

Více informací naleznete zde.