12.–18. 3. 2018 Týden mozku

12.–18. 3. 2018 Týden mozku

Mon Mar 12 09:00:00 CET 2018

12.–18. 3. 2018 se koná akce pro veřejnost Týden Mozku.

Jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který již podevatenácté pořádá Akademie věd České republiky. Akce je součástí tzv. Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998.

Během Týdne mozku s přednáškami vystupují přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd. Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost, především pro studenty středních škol. Připraven je i zajímavý doprovodný program.

Aktuální program naleznete na adrese: http://www.tydenmozku.cz.

Jubilejní, 20. ročník festivalu Týden mozku už má program!
Festival Týden mozku pořádaný Akademií věd ČR se uskuteční od 12. do 18. března 2018. Zajímavý program na téma nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurověd nově oproti minulým ročníkům potrvá o dva dny déle – obohatí jej interaktivní víkendový program připravený především pro rodiny s dětmi. Akce je součástí Brain Awareness Week (BAW), celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Vstup na veškeré akce je tradičně zdarma.

Festival se bude konat v prostorách Akademie věd ČR v Praze na Národní, přičemž program má strukturu tradičního přednáškového cyklu. Každý den se dopoledne i odpoledne uskuteční tři přednášky českých odborníků v oblasti neurověd na zajímavá témata, jako jsou například moderní neurochirurgické metody, dětská neurochirurgie, orientace v prostoru nebo souvislosti mezi neurovědou a umělou inteligencí. Ve všedních dnech pak mohou zájemci navštívit další přednášky v pozdních odpoledních až večerních hodinách. O své znalosti se s návštěvníky festivalu podělí takoví odborníci jako prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., nebo MUDr. Karel Ježek, Ph.D., a další.

Přednášky doplní doprovodný program, mimo jiné unikátní výstava Red Blue Dimension od umělce Petera Herela, jenž pomocí speciální výtvarné techniky pracuje s optickými klamy, nebo Memory Park pro zkoušku orientace v prostoru. Osvojení paměťových technik přiblíží Jakub Pok ze Školy paměti, a jaké to je být neslyšící, názorně přiblíží zážitkové hry workshopu NáZNAK. Novinkou je víkendový program plný hlavolamů, hádanek a exponátů například
od iQLANDIE či Techmanie a Mozkoherna Evy Fruhwirtové.

Vstup na všechny akce v rámci Týdne mozku je zdarma, z důvodu omezených kapacit přednáškových sálů je však vyžadována registrace na www.tydenmozku.cz. Zde se také návštěvníci dozvědí bližší informace o akci.

 

Pořádání této akce v Evropě koordinuje The European Dana Alliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Alliance for Brain Initiatives.

Na organizaci Týdne mozku se podílejí tyto instituce:
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Česká společnost pro neurovědy
Středisko společných činností AV ČR

Další spolupracující organizace:
Fyziologický ústav AV ČR