Řešitelský tým

Řešitelský tým

prof. MUDr. James Fawcett, Ph.D.
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.
Dr. Jessica Kwok, Ph.D.
MUDr. Serhiy Forostyak. Ph.D.
prof. Dr. Govindan Dayanithi M.Sc. Ph.D
Dr. Slaven Erceg, Ph.D.
RNDr. Růžička Jiří, Ph.D.
Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D.
Mgr. Závišková Kristýna
Mgr. Šeneklová Monika
Mgr. Dubišová Jana