Centrum rekonstrukčních neurověd

Centrum rekonstrukčních neurověd

O projektu

Centrum rekonstrukčních neurověd – NEURORECON

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419


Náplní projektu Centrum rekonstrukčních neurověd – NEURORECON je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného týmu pod vedením předního zahraničního vědce, prof. Jamese Fawcetta (University of Cambridge), který se bude zabývat VaV v oblasti léčebných metod nervového systému. Projekt navazuje na dosavadní VaV aktivity Ústavu experimentální medicíny AVČR, v.v.i. a v souvislosti s jeho realizací dojde posílení kvality výzkumu na mezinárodní úrovni, pořízení chybějící výzkumné infrastruktury a prohloubení mezinárodní spolupráce ÚEM.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv