Kontakty

Kontakty

prof. MUDr. James Fawcett, Ph.D.
klíčový zahraniční vědecký pracovník

doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
excelentní vědecký pracovník

Ing. Jan Tomanec
projektový a finanční manažer

Ing. Zuzana Kodymová
projektový a finanční manažer

Mgr. Markéta Nováčková
koordinátorka veřejných zakázek projektu