Inovační biomedicínské centrum

Inovační biomedicínské centrum

IBC napomáhá vzniku a úspěšnému rozběhu spin-off firem založených na vědeckých výstupech Ústavu experimentální medicíny. IBC podporuje spolupráci mezi firmami, výzkumnými pracovišti a investory.
 
Inovační biomedicínské centrum ÚEM je od roku 2008 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (www.svtp.cz).
       

Inovační biomedicínské centrum (IBC) je situováno v těsné blízkosti ústavu v Praze 4-Krči, v areálu biomedicínských ústavů Akademie věd ČR. Jeho výstavba, která byla financována z fondů EU a také částečně městem Praha, proběhla v letech 2007 až 2008.

Společnost vědeckotechnických parků ČR udělila v roce 2008 akreditaci Inovačnímu biomedicínskému centru ÚEM

  

Služby IBC pro inovační začínající firmy jsou orientovány do tří, navzájem úzce spolupracujících směrů:

 

Podpora konkurenceschopnosti v biomedicíně – školení v oborech marketing, ochrana duševního vlastnictví, organizace prodeje, management, finanční řízení, sestavení žádosti dotačních projektů, projektový management, právní úkony spojené se založením společnosti, veřejné zakázky a asistence při zavedení systému Správní výrobní praxe. Školení a koučing jsou uspořádány tak, aby začínající firmy překonaly nejčastější úskalí: špatně sestavený business plán a model financování, špatně nastavené vztahy a smlouvy s investorem, špatný management firmy, dodržování korporátních povinností ze zákona a nedostatečné ochrany duševního vlastnictví.

  

Podpora aplikovaného výzkumu v biomedicíně – certifikované služby v režimu Správné výrobní praxe: testy sterility, výroba odběrových setů, rozplňování, separace a kultivace kmenových buněk apod.

 

Podnikatelský inkubátor pro spin-off společnosti – služby usídleným firmám: pronájem kanceláří a laboratoří, správa počítačové sítě, řízení nákupu, patentové a daňové služby, skladové hospodářství, recepce, pošta, správa a údržba nemovitosti, prezentace firem, vyhledání investorů a asistence při uzavírání smluv. V současné době je podnikatelský inkubátor plně obsazen.