Patenty a užitné vzory

Patenty a užitné vzory

ÚEM AV ČR, v.v.i. je majitelem či spolumajitelem národních i zahraničních patentů a užitných vzorů.
Podrobné informace k patentům/UV jsou zveřejněny v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví.

V případě zájmu o další informace k patentům, možnostem licencování se obracejte na Oddělení projektové podpory a technologického transferu.
Tel.: 296 443 633
e-mail: zuzana.kodymova@biomed.cas.cz

 

Patent/UV
Přihláška
Číslo dokumentu
Název
P
284063
Kontaktní a intraokulární čočky s absorbéry ultrafialového záření a způsob jejich výroby
P
301067
Superparamagnetické nanočástice na bázi oxidu železa s modifikovaným povrchem, způsob jejich přípravy a použití
P
300142
Způsob výroby vlákenných biodegradabilních krycích materiálů jako nosičů léčiv s řízeným uvolňováním
P
299687
Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích
P
300805
Biomateriál na bázi nanovlákenných vrstev a způsob jeho přípravy
P
 
Způsob měření lokální toxicity látek a zařízení k jeho provádění
P
301002
Biomateriál na bázi nanovlákenné vrstvy a způsob jeho přípravy
P
302505
Použití galektinů a způsob přípravy myofibroblastů a nanovláken extracelulární matrix
P
302613
Způsob detekce molekul RNA polyadenylovaných na 3´ konci a molekul RNA, které obsahují uvnitř řetězce úseky těsně za sebou následujících adeninů, za použití 5-bromo-2´-deoxyuridinu, 5-iodo-2´-deoxyuridinu a 5-chloro-2´-deoxyuridinu ve formě trifosfátů v permeabilizovaných buňkách a tkáních a na řezech buňkami nebo tkáněmi
P
305457
Pyrimidinové sloučeniny inhibující tvorbu oxidu dusnatého a prostaglandinu E2, způsob výroby a použití
P
303230
Způsob zpřístupnění specifických pyrimidinových nukleosidů ve struktuře dvouřetězcové DNA pro reakci s protilátkami, které s těmito nukleosidy reagují
P
303251
Způsob značení dvouřetězcových molekul DNA
P
303252
Způsob eliminace antigenních vlastností 5-ethynyl-2´-deoxyuridinu a 5-ethynyluridinu při detekci nukleových kyselin
UV
23746
Zařízení pro generaci nízkoteplotního plazmatu s laditelnou koncentrací ionizovaných částic
P
304814
Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích
P
307053
3D kolagenové porézní kompozitní nosiče buněk pro akcelerovanou regeneraci kostí
UV
25959
Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích
UV
27679
Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro deaktivaci bakterií
P
 
Způsob detekce genové exprese molekulárních markerů charakterizujících osteogenní diferenciaci kmenových buněk specifických pro zvířecí model koně, panel primerů k provádění tohoto způsobu a použití tohoto panelu primerů
P
 
Způsob detekce genové exprese molekulárních markerů charakterizujících adipogenní diferenciaci kmenových buněk specifických pro zvířecí model koně, panel primerů k provádění tohoto způsobu a použití tohoto panelu primerů
P
 
Způsob detekce genové exprese molekulárních markerů charakterizujících chondrogenní diferenciaci kmenových buněk specifických pro zvířecí model koně, panel primerů k provádění tohoto způsobu a použití tohoto panelu primerů
P
 
Nanočástice pro magnetické a fluorescenční značení buněk, postup přípravy a výroby a jejich použití
P
306217
Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace a způsob výroby sendvičové struktury pro tento zdroj
UV
28419
Kompozitní chirurgická síť s nanovlákennou vrstvou
UV
29159
Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace
UV
29236
Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu ve tvaru různých objemových útvarů
P
306800
Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk
UV
30686
Variabilní kit pro kultivaci buněčných struktur v kultivačních destičkách
UV
30239
Prostředek obsahující kmenové buňky k léčení zánětlivých onemocnění, posttraumatických reakcí a degenerativních onemocnění
UV
30612
3D kompozitní gely pro řízenou diferenciaci buněk v podmínkách in vitro
UV
30270
Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk
UV
31034
Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu při využití v medicínských bioaplikacích
P
 
EP1991503
Method of preparation of superparamagnetic nanoparticles based on iron oxides with modified surface and superparamagnetic nanoparticles obtained by such a method
P
 
EP2897659
New scaffold for cardiac patch
P
 
EA015718
Superparamagnitnye nanochastitsy na osnove oksidov zheleza s modifitsirovannoj poverkhnostyu, sposob ikh polucheniya i primenenie
P
 
CA2642779
Superparamagnetic nanoparticles based on iron oxides with modified surface, method of their preparation and application
P
 
US8883798
Pyrimidine compounds inhibiting the formation of nitric oxide and prostaglandin E2, method of production thereof and use thereof