Oddělení projektové podpory a technologického transferu

Oddělení projektové podpory a technologického transferu

Oddělení projektové podpory a technologického transferu

 

 

Vedoucí: Ing. Jan Prokšík

Tel.: +420 241 063 633

 

Hlavní náplní činnosti oddělení je vyhledávání, vyhodnocování a administrativní realizace projektů ze strukturálních a investičních fondů EU pro ČR, případně i dalších národních a zahraničních programů v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a technologického transferu.

OPPTT

  • zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě, realizaci a v odbobí udržitelnosti projektů
  • zajišťuje administrativní činnosti pro realizaci a období udržitelnosti projektů, včetně agendy veřejných zakázek
  • plní roli centra technologického transferu ústavu
  • zastupuje ÚEM ve vybraných asociacích a klastrech, např. CzechBio, Transfera
  • plní roli tzv. LEARa (Legal entity authorised representative) ÚEM v programech Evropské komise

 

Zástupce vedoucího oddělení:
Ing. Zuzana Kodymová
E-mail: zuzana.kodymova@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 063 633

Pracovníci:
Mgr. Gabriela Hlaváčová
Ing. Zuzana Kodymová
Ing. Petra Nejezchlebová
Mgr. Markéta Nováčková
Ing. Jan Prokšík
Ing. Jan Tomanec