Vedoucí Oddělení tkáňového inženýrství

Vedoucí Oddělení tkáňového inženýrství

Výběrové řízení

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (ÚEM), vyhlašuje otevřené výběrové řízení na obsazení funkce

vedoucího Oddělení tkáňového inženýrství

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost v oboru biochemie, biologie nebo medicína
 • praxe v oboru aplikace nanotechnologií v biomedicíně nebo materiálového inženýrství v biomedicíně nebo biologii nebo v oblasti tkáňových náhrad výhodou
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v daném oboru
 • organizační schopnosti a zkušenosti
 • schopnost převzetí stávajícího týmu
 • AJ aktivně slovem i písmem
 • vlastní představa o zaměření a cílech pracoviště
 • přenos vlastních grantových projektů na ÚEM je výhodou

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (originály budou požadovány při osobním pohovoru)
 • přehled dosavadní praxe
 • seznam hlavních vědeckých prací
 • popis představy o zaměření a cílech pracoviště

Přihlášky zasílejte elektronicky na emailovou adresu uemavcr@biomed.cas.cz nebo poštou v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ na adresu: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 a to nejpozději do 31. 1. 2018

Upozornění: Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo. Souhlas je udělen Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČO: 68378041. Souhlas je udělen dobrovolně na dobu jednoho roku ode dne udělení a může být kdykoli odvolán zasláním zprávy na e-mailovou adresu: uemavcr@biomed.cas.cz.