Vedoucí nového vědeckého oddělení

Vedoucí nového vědeckého oddělení

Výběrové řízení

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (ÚEM), vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky,
ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení

na obsazení funkce


vedoucího nového vědeckého oddělení

Charakteristika:

Náplň nového vědeckého oddělení musí být v souladu se zaměřením ÚEM. ÚEM je primárně zaměřen na základní a integrující výzkum v biomedicíně, zejména se jedná o oblasti biochemie, buněčné biologie a patologie, molekulární embryologie, genetické toxikologie a nanotoxikologie, neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie, neurověd, kmenových buněk, onkologie, teratologie, tkáňových náhrad, nanomedicíny a dále vývoje a ověřování analytických, diagnostických a terapeutických metod, založených na výsledcích základního výzkumu. ÚEM dále rozvíjí výzkum v oblasti farmakologie, zejména imunofarmakologie a neuropsychofarmakologie.
Úkolem vedoucího bude manažersky vést nově vzniklé oddělení. Bude zodpovědný za zformování výzkumného týmu, získávání grantových prostředků na výzkum prováděný v oddělení, kvalitu vědeckých výstupů a další rozvoj oddělení.

 

Pracovní poměr:

Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky, a to s doložkou o odvolatelnosti z vedoucího místa. Předpokládá se hlavní pracovní poměr na ÚEM s minimální výší úvazku 0,7.

 

Předpokládaný termín nástupu: 2018

 

Požadované vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost biologického zaměření (biologie, biochemie, biofyzika, medicína)

 

Požadované dovednosti a praxe:

 • samostatná vědecká praxe minimálně 6 let a pravidelná publikační činnost
 • řešitel nebo spoluřešitel standardních grantových projektů
 • organizační schopnosti a zkušenosti
 • zkušenost s vedením pracovního týmu
 • pedagogické zkušenosti
 • zkušenosti s vedením PhD studentů
 • AJ aktivně slovem i písmem
 • vlastní představa o zaměření a cílech oddělení
 • zahraniční stáž a aktivní zahraniční spolupráce jsou výhodou

 

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (originály budou požadovány při osobním pohovoru)
 • přehled dosavadní praxe
 • seznam hlavních vědeckých prací
 • motivační dopis s popisem představy o zaměření a cílech nového oddělení

 

Přihlášky zasílejte elektronicky na emailovou adresu uemavcr@biomed.cas.cz nebo poštou v obálce označené nápisem „výběrové řízení – nové oddělení“ na adresu: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 a to nejpozději do 10. 2. 2018.

Upozornění: Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo. Souhlas je udělen Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČO: 68378041. Souhlas je udělen dobrovolně na dobu jednoho roku ode dne udělení a může být kdykoli odvolán zasláním zprávy na e-mailovou adresu: uemavcr@biomed.cas.cz.