Hledáme diplomanty a Ph.D. studenty

Hledáme diplomanty a Ph.D. studenty

Hledáme diplomanty a Ph.D. studenty

Oddělení neurofyziologie sluchu
Ústav experimentální medicíny, AV ČR

nabízí možnost účasti na projektu:

Studium mechanismů zpracování signálů v nervové soustavě savců
na molekulární, buněčné a in vivo úrovni

Metodické přístupy:
» Snímání odpovědí jednotlivých neuronů v živých mozkových řezech technikou patch-clamp.
» Záznam elektrické aktivity neuronů in vivo pomocí vícekanálových elektrod.
» Monitorování aktivity korových neuronů pomocí Ca2+ imagingu ve dvoufotonovém mikroskopu.

UEM-studentiKontakt:
RNDr. Rostislav Tureček, CSc. (vedoucí oddělení)
e-mail: turecek@biomed.cas.cz
tel.: +420 241 062 748

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Motivovaným studentům se zájmem o základní výzkum umožníme vědeckou práci
na vysoké úrovni s využitím moderních přístupů.

Poznejte mechanismy funkcí živých neuronů!