Výroční zprávy

Výroční zprávy

Název souboru Datum Typ
2016_UEM_vyrocni_zprava_brozura 01. 05. 2017 (pdf)
2016_UEM_vyrocni_zprava 01. 03. 2017 (pdf)
2015_Annual_Report 01. 05. 2016 (pdf)
2015_UEM_vyrocni_zprava 01. 03. 2016 (pdf)
2014_UEM_vyrocni_zprava_brozura 01. 05. 2015 (pdf)
2014_UEM_vyrocni_zprava 01. 03. 2015 (pdf)

Zveřejnění návrhu rozpočtu

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. je podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti veřejnou institucí a z tohoto důvodu je povinen na základě § 5 odst. 2 a 3, tohoto zákona zveřejnit:
návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu (2018, 2019)
informace o schváleném rozpočtu na předcházející rok a o jeho skutečném plnění

Struktura zveřejněného návrhu rozpočtu a obsah zveřejňovaných informaci odpovídají „Metodickému materiálu k aplikaci právní úpravy o pravidlech rozpočtové odpovědnosti pro pracoviště Akademie věd ČR týkající se zveřejňování“