Profil zadavatele

Profil zadavatele

Zadavatel:
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Adresa:
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč

IČ:
68378041


Adresa profilu: