Dozorčí rada

Dozorčí rada

Dozorčí rada vykonává dohled nad činností, hospodařením a nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k vybraným právním úkonům. Schází se nejméně dvakrát ročně.
 
Dozorčí rada ÚEM AV ČR má následující členy:
 

RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Akademická rada AV ČR)
předsedkyně Dozorčí rady

 

MUDr. Ludmila Vodičková, CSc. (ÚEM AV ČR)

místopředsedkyně Dozorčí rady


prof. Jiří Chýla, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)

Ing. Josef Fulka, DrSc. (VÚŽV)

JUDr. Vladimíra Bláhová

Ing. Jiří Janata CSc.
Tajemník: Ing. Jan Prokšík