Poskytování informací ze zákona

Poskytování informací ze zákona

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

 

Kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Sekretariát ředitelky
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
telefon: 241 062 230
e-mail: uemavcr@biomed.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:

  • Formulář lze získat na sekretariátu ředitelky.
  • Elektronická verze formuláře ke stažení zde

 

Výroční zprávy ÚEM AV ČR, v. v. i., o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.pdf

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.pdf